Home

Ontwikkeling windparken op Goeree Overflakkee

Klik op de roze gebieden voor meer informatie over het windpark.

click map

Windpark Haringvliet

Windpark Hellegatsplein

Windpark Piet de Wit

Windpark Anna Wilhelminapolder

Windpark Suyderlandt/Battenoert

Windpark Herkingen

Plaatsingsgebied Noordrand

Op 19 juni 2014 is de structuurvisie herziening voor wat betreft windenergie op Goeree-Overflakkee door de gemeenteraad vastgesteld. Na deze vaststelling is de ontwikkeling van windenergie komen te liggen bij de markpartijen. Leden van de Windgroep Goeree-Overflakkee zijn actief in de drie plaatsingsgebieden.

In de procedure zijn er twee formele momenten voor het indienen van zienswijzen door belanghebbenden. Dit is aan het begin van de procedure als de concept-NRD ter inzage wordt gelegd en aan het einde als het conceptontwerp-bestemmingsplan en de bijhorende vergunningen ter inzage worden gelegd. Bij aanhoudend bezwaar is rechtsgang naar de Raad van State mogelijk.

Notities Reikwijdte detailniveau

Download de notities:

NRD Anna Wilhelminapolder

NRD Battenoert

NRD Haringvliet – Van Pallandt